Welcome! Croeso!

Not sure where 2012 went. This year is already rushing by! My website needs a Spring Clean and will be fully updated by 1st May. I hope you will return then and enjoy what you see.

Best wishes.


Dydw i ddim yn siwr ble mae 2012 wedi mynd! Ac mae'r flwyddyn yma yn mynd ar ras hefyd! Mae angen glanhau blynddol ar y safle we a gobeithio, erbyn Mawrth 1af, y cewch chi safle wefan cyfoes! Gobeithio y byddwch yn dychwelyd i'r safle yma bryd hynny ac yn mwynhau'r hyn o welwch.

Cofion cynnes.


Jenefer Llewelyn Ferguson
March 2013